O projektu

APEL projekt združuje trud štirih partnerjev.

Partnerstvo

Projekt združuje prizadevanja štirih organizacij iz štirih različnih držav.

Rezultati projekta

Projekt predvideva tri glavne projektne rezultate

Novice

Objava nekaj zadnjih novic naših tekočih projektvo.

Članki

Tukaj si lahko preberete zadnje objavljene članke.

Pridružite se projektu

Be a good leader.

O Apel projektu

APEL projekt združuje trud štirih partnerjev, ki se odzivajo na aktualne izzive in trende na področju mladinskega dela iz različnih regij Evrope – srednja (Slovenija in Avstrija), vzhodna (Bolgarija) in zahodna (Nizozemska). Projekt je zastavljen v skladu z Strategijo Evropske unije za mlade 2019–2027, s poudarkom na kvalitetnem razvoju mladinskega dela.

Namen projekta je opremiti mladinske delavce z potrebno metodologijo in veščinami za opolnomočenje mladinskih vodij, da bodo ti bolj učinkoviti v procesu dialogov z mladimi tako na lokalni, nacionalni kot tudi na EU ravni.

E

Novice

Najnovejše novice o projektu

Priročnik projekta APEL

Končno je tukaj tudi naš težko pričakovani priročnik! Trenutno samo v angleškem jeziku, a kmalu ga lahko pričakujete tudi v slovenščini. Njegov cilj je podpreti mladinske delavce pri usposabljanju za opolnomočenje sedanjih in prihodnjih mladinskih vodij. Mladinski...

Y.O.C.O. kartice so končno tukaj!!

Z veseljem vam predstavljamo enega izmed rezultatov projekta - Y.O.C.O. kartice!! Kartice so namenjene mladinskim delavcem, vodjem in ostalim deležnikom, pravzaprav vsem, ki bi jih želeli uporabiti pri svojem delu z mladimi! V PDF-jih tukaj so vam na voljo brezplačne...

Spletni sestanek partnerjev

V petek, 26. februarja 2021, smo se partnerji projekta ponovno srečali preko spleta, da smo predstavili ugotovitve in želje fokusnih skupin mladinskih delavcev in vodij, ki smo jih izvajali v zadnjih dveh mesecih. Ugotovili smo, da so Y.O.C.O. kartice požele veliko...

Predstavitev projekta študentom

V sredo, 10. februarja, smo predstavili projekt APEL in njegove rezultate, natančneje priročnik in Y.O.C.O. kartice študentom Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije. Dogodka se je udeležilo 35 študentov, ki so lahko tudi sami sodelovali v eni izmed...

Za nami je uspešen dogodek v sklopu projekta

Za nami je uspešen dogodek, ki smo ga izvedli v sklopu projekta APEL. Njegov glavni namen je bil preizkus uporabe dveh rezultatov projekta; priročnika in kartic Y.O.C.O. Tako priročnik kot kartice Y.O.C.O. so namenjene mladinskim delavcem in vodjem, da bodo še bolje...

Predstavitev priročnika projekta APEL in Y.O.C.O kartic

Torek, 12.1.2020 ob 17.00 uri Spletni dogodek! Mladinski delavci pozor!! S Celjskim mladinskim centrom pripravljamo kratko delavnico, ki bo namenjena preizkusu priročnika in kartic Y.O.C.O, ki smo jih oblikovali za mladinske delavce v sklopu projekta APEL. Namen...

Zanimiv priročnik o spodbujanju aktivne participacije mladih

Med prebiranjem različnih publikacij na temo aktivne participacije mladih, nam je v oči padel zelo dobro zasnovan priročnik z naslovom Keepin it real,  ki je bil razvit kot odgovor na zahteve organizacij, ki želijo praktične informacije o tem, kako vključiti...

Sestanek o napredku rezultatov projekta

V petek, 6.novembra, smo se sestali partnerji projekta APEL. Glavni predmet sestanka je bil pogovor o dosedanjem delu vseh partnerjev projekta in razvili načrt za nadaljno pripravo dveh rezultatov projekta: priročnika in trening kartic. Govorili smo tudi o...

Fokusna skupina mladinskih vodij

25.9.2020 smo izvajali fokusno skupino mladinskih vodij. Tudi oni so, tako kot mladinski delavci dan prej, evalvirali osnutek trening kartic, ki bodo produkt projekta Apel in se bodo uporabljale v navezavi z aktivnostmi, ki bodo prav tako rezultat projekta. Trening...

Fokusna skupina mladinskih delavcev

24. septembra 2020 smo mladinski delavci Celjskega mladinskega centra izvedli fokusno skupino, katere namen je bil nasloviti vprašanja ter probleme in izpostaviti pozitivne lastnosti osnutkov trening kartic, ki se bodo uporabljale v mladinskem delu in bodo rezultat...
 
 

Gefinancierd door de EUROPESE UNIE.

FINANCED BY THE EUROPEAN UNION. THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS WEBSITE DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS, WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS AND THE COMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE, WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION’S ERASMMUS + PROGRAMME, UNDER THE GRANT AGREEMENT NUMBER: 2019-3-SI02-KA205-015282, AWARDED BY THE SLOVENIAN NATIONAL AGENCY, ZAVOD MOVIT.