Проектни резултати

Проектът включва разработването на три основни интелектуални резултата:

 Интелектуален продукт 1 – Обучителна методология APEL

Този резултат синтезира настоящия опит в областта на младежката работа в партньорските страни и на равнище ЕС. Методологията включва също елементи, които се прилагат в други обучителни среди (например, корпоративни обучения по бизнес интуиция и коучинг, обучения на учители, програми за развитие на лидерството за възрастни и др.) и ги адаптира съответно към нуждите на младежките лидери.

Наръчник APEL

Интелектуален продукт 2 – Коучинг карти APEL

Този резултат синтезира съществуващите познания и инструменти в областта на коучинга. YOCO картите са  изработени със силен фокус върху лидерството и са пряко приложими за използване към методологията на обучение. Друг иновативен елемент е възможността за широко приложение за картите, така че да се даде възможност на младежките работници да ги използват в различните етапи на обучение за развитие на младежкото лидерство.

Коучинг карти APEL, налични за принтиране на български, английски, немски, словенски и холандски.

Дигитална версия на YOCO картите на български, английски, немски, словенски и холандски.

Интелектуален продукт 3 – Препоръки за политики „APEL Диалог“

Този резултат има значителна добавена стойност, тъй като представя набор от ясни и осъществими мерки за гарантиране на силен диалог между политиците и младите хора на всички нива (организационни, местни, регионални и национални). Основните въпроси, на които трябва да се отговори, са как да се създадат адекватни механизми и условия за продуктивен двупосочен диалог между политиците и младежта.

Препоръки APEL Диалог

 

Share This