Експертен доклад по изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010– 2020) с основна цел да бъдат идентифицирани потенциални сфери за...

READ MORE