Наръчникът за овластяване на младежки лидери, изготвен в рамките на проект APEL е достъпен онлайн на пет различни езика тук. Целта на...

READ MORE