Втората среща на екипа на проект APEL се проведе в периода 31 август – 1 септември 2021 г. във Виена. По време на събитието беше направен...

READ MORE