публикации

Искате ли да научите повече за овластяването на младежки лидери?

Публикуваната наскоро APEL методология можете да намерите на всички езици на нашите партньори или на английски тук.

Правителството на България одобри Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г.

Българското правителство одобри Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г. Тя е основният стратегически инструмент за планиране и прилагане на държавната политика за младежта и дефинира нейните основни и специфични цели и приоритети за следващите 10...

Представяне на проекта пред младежи от България

На 22 юли 2021 г. проектът APEL и резултатите от него бяха представени на група български студенти, които успешно преминаха обучителните програми на НШМ за развитие на лидерски и предприемачески...

Успешно пилотиране на интелектуални продукти

В началото на 2021г., въпреки сложната обстановка в резултат на Ковид-19, в България успешно протече пилотирането на основните интелектуални продукти, създадени в рамките на проекта, а именно наръчника за младежко лидерство и интерактивните карти за развитие на...
Share This