O projektu

APEL projekt združuje trud štirih partnerjev.

Partnerstvo

Projekt združuje prizadevanja štirih organizacij iz štirih različnih držav.

Rezultati projekta

Projekt predvideva tri glavne projektne rezultate

Novice

Objava nekaj zadnjih novic naših tekočih projektvo.

Članki

Tukaj si lahko preberete zadnje objavljene članke.

Članki

Priročnik APEL v bolgarskem jeziku

Veseli smo, da lahko z vami delimo že bolgarski prevod priročnika. Njegov cilj je podpreti mladinske delavce pri usposabljanju za opolnomočenje sedanjih in prihodnjih mladinskih vodij. Priročnik je na voljo tukaj. 

Priročnik projekta APEL

Končno je tukaj tudi naš težko pričakovani priročnik! Trenutno samo v angleškem jeziku, a kmalu ga lahko pričakujete tudi v slovenščini. Njegov cilj je podpreti mladinske delavce pri usposabljanju za opolnomočenje sedanjih in prihodnjih mladinskih vodij. Mladinski...

Y.O.C.O. kartice so končno tukaj!!

Z veseljem vam predstavljamo enega izmed rezultatov projekta - Y.O.C.O. kartice!! Kartice so namenjene mladinskim delavcem, vodjem in ostalim deležnikom, pravzaprav vsem, ki bi jih želeli uporabiti pri svojem delu z mladimi! V PDF-jih tukaj so vam na voljo brezplačne...

Uporabna stran za mladinske delavce

Mladinski delaci pozor! Z vami delimo spletno stran, ki je namenjena samo vam! Na spletni strani lahko najdete ogromno različnih idej in iger, ki jih lahko implementirate v vaše delo. Poleg tega so na strani zbrani tudi članki o mladinskem delu, različne vloge...

Mladinski delavci, mladinski delavci in še enkrat mladinski delavci

Mladinsko delo je zelo živahno in se vedno znova razvija in oblikuje. Kakšno je delo mladinskih delavcev in kakšna je njihova vloga v življenju mladih? Zaradi spreminjajočega se področja razvoja mladih se je spremenila tudi vloga mladinskega delavca. Danes bi radi...

Spletni sestanek partnerjev

V petek, 26. februarja 2021, smo se partnerji projekta ponovno srečali preko spleta, da smo predstavili ugotovitve in želje fokusnih skupin mladinskih delavcev in vodij, ki smo jih izvajali v zadnjih dveh mesecih. Ugotovili smo, da so Y.O.C.O. kartice požele veliko...

Priročnik za sodelovanje mladih v Skladu za pravičen prehod

Ta priročnik je namenjen zlasti regionalnim in lokalnim oblikovalcem politik, ki so odgovorni za izvajanje Sklada za pravični prehod, pa tudi drugim zainteresiranim stranem, vključenim v postopek. Njegov cilj je podpirati in usmerjati, kako organizirati smiselno...

Predstavitev projekta študentom

V sredo, 10. februarja, smo predstavili projekt APEL in njegove rezultate, natančneje priročnik in Y.O.C.O. kartice študentom Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije. Dogodka se je udeležilo 35 študentov, ki so lahko tudi sami sodelovali v eni izmed...

Uspešna participacija

Participacija je vsekakor ključnega pomena za zagotovitev delovanja načrtovanja, ki mora delovati tako, da bo odražalo prednostne naloge in interese vseh pomembnejših skupin ter te skupine zavezati, da bodo igrale svojo vlogo pri uresničevanju načrtovanja.  V članku,...

Metode participativnih procesov

Kaj so pravzaprav participativni procesi (PP)? Gre za posebne metode, ki se uporabljajo za aktivno sodelovanje vseh članov skupine v postopku odločanja. Pristop je mogoče uporabiti za večino vprašanj in mora zagotoviti enake možnosti za vse vpletene. Glavni cilj...
Share This