O projektu

APEL projekt združuje trud štirih partnerjev.

Partnerstvo

Projekt združuje prizadevanja štirih organizacij iz štirih različnih držav.

Rezultati projekta

Projekt predvideva tri glavne projektne rezultate

Novice

Objava nekaj zadnjih novic naših tekočih projektvo.

Članki

Tukaj si lahko preberete zadnje objavljene članke.

Članki

Spletni sestanek partnerjev

V petek, 26. februarja 2021, smo se partnerji projekta ponovno srečali preko spleta, da smo predstavili ugotovitve in želje fokusnih skupin mladinskih delavcev in vodij, ki smo jih izvajali v zadnjih dveh mesecih. Ugotovili smo, da so Y.O.C.O. kartice požele veliko...

Priročnik za sodelovanje mladih v Skladu za pravičen prehod

Ta priročnik je namenjen zlasti regionalnim in lokalnim oblikovalcem politik, ki so odgovorni za izvajanje Sklada za pravični prehod, pa tudi drugim zainteresiranim stranem, vključenim v postopek. Njegov cilj je podpirati in usmerjati, kako organizirati smiselno...

Predstavitev projekta študentom

V sredo, 10. februarja, smo predstavili projekt APEL in njegove rezultate, natančneje priročnik in Y.O.C.O. kartice študentom Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije. Dogodka se je udeležilo 35 študentov, ki so lahko tudi sami sodelovali v eni izmed...

Uspešna participacija

Participacija je vsekakor ključnega pomena za zagotovitev delovanja načrtovanja, ki mora delovati tako, da bo odražalo prednostne naloge in interese vseh pomembnejših skupin ter te skupine zavezati, da bodo igrale svojo vlogo pri uresničevanju načrtovanja.  V članku,...

Metode participativnih procesov

Kaj so pravzaprav participativni procesi (PP)? Gre za posebne metode, ki se uporabljajo za aktivno sodelovanje vseh članov skupine v postopku odločanja. Pristop je mogoče uporabiti za večino vprašanj in mora zagotoviti enake možnosti za vse vpletene. Glavni cilj...

Članek o aktivni participaciji

Med iskanjem gradiv, ki bi jih lahko uporabili pri oblikovanju priročnika in kot pomoč pri našem delu, smo tokrat izbrskali malo starejšo publikacijo, iz leta 2009, katere naslov je Vključevanje, participacija in aktivno državljanstvo preko članskih oblik mladinskega...

Za nami je uspešen dogodek v sklopu projekta

Za nami je uspešen dogodek, ki smo ga izvedli v sklopu projekta APEL. Njegov glavni namen je bil preizkus uporabe dveh rezultatov projekta; priročnika in kartic Y.O.C.O. Tako priročnik kot kartice Y.O.C.O. so namenjene mladinskim delavcem in vodjem, da bodo še bolje...

Predstavitev priročnika projekta APEL in Y.O.C.O kartic

Torek, 12.1.2020 ob 17.00 uri Spletni dogodek! Mladinski delavci pozor!! S Celjskim mladinskim centrom pripravljamo kratko delavnico, ki bo namenjena preizkusu priročnika in kartic Y.O.C.O, ki smo jih oblikovali za mladinske delavce v sklopu projekta APEL. Namen...

9 načinov kako postati boljši vodja

Bi želeli poglobiti svoje vodstvene sposobnosti?  Nekateri ljudje so rojeni vodje, drugi pa lahko to postanemo z vajami in vztrajnostjo.  Tukaj je zanimiv članek, s katerim si lahko pomagate pri oblikovanju sebe kot vodje. 

Članek o pomenu mladinskega vodstva

Do zanimivega članka o pomenu mladinskega vodstva lahko dostopate tukaj. 
Share This