De onderwerpen van de coachkaarten

Inmiddels zijn we alweer een tijdje onderweg met de ontwikkeling van een set coachkaarten. Deze kaarten kunnen door jongerenwerkers worden gebruikt om jongerenleiders te ondersteunen bij het verkrijgen van meer zelf- en systeembewustzijn. Het mooie van coachkaarten is dat ze de rechterhersenhelft aanspreken en jongerenleiders op die manier uitnodigen om op een meer intuïtieve manier naar zaken te kijken. Door de manier waarop we de coachkaarten hebben opgezet, doen ze hun werk vanzelf. Je hoeft als jongerenwerker niet zoveel meer te doen. Dat is ook het mooie van coachkaarten. We hebben gekozen voor de volgende onderwerpen voor de coachkaarten.

  • Systemen Deze kaarten nodigen de jongerenleider uit om vanuit een systeemperspectief naar de wereld te kijken. Dit helpt de jongerenleider om grotere verbanden te zien, onderliggende patronen en onzichtbare verbanden te onderscheiden. Onderwerpen die op deze kaarten komen zijn: rangorde, balans geven en nemen, plek, ontbrekende delen, oorsprong, bestemming en patronen.
  • Leiderschapsarchetypen Archetypen zijn grondtonen of oorspronkelijke patronen die terug te vinden zijn in alle mensen. We hebben een aantal archetypes gekozen die specifiek van invloed zijn op de leiderschapskwaliteiten van jongerenleiders. Op deze kaarten staat ook een vraag die de jongerenleider uitnodigt om dit archetype in zichzelf aan te spreken en vanuit dat gezichtspunt naar een vraagstuk te kijken. We hebben onder andere de volgende archetypes gekozen: koning, magiër, krijger, meester, leraar, nar en kind
  • Emoties Deze kaarten activeren de emotionele intelligentie van de jongerenleider. Ze helpen de jongerenleider om zijn emoties te begrijpen en te reguleren. Ze bestaan uit een aantal kernemoties zoals schuld, angst, blijdschap, plezier, frustratie, trots en hoop.

We zijn benieuwd of je nog ideeën hebt voor onderwerpen voor de coachkaarten.

Previous

Next

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This