Over het project

Het APEL-project combineert de krachten van 4 partners met expertise op het gebied van de huidige uitdagingen en trends in het jongerenwerk. De partners komen uit verschillende regio’s van Midden-Europa (Slovenië en Oostenrijk), Oost-Europa (Bulgarije) en West-Europa (Nederland). Onze projectmissie is in lijn met de EU-jeugdstrategie 2019-2027, waarbij we de nadruk leggen op de noodzaak om de kwaliteit van het jeugdwerk te bevorderen. 

In dit strategische EU-document worden de lidstaten aangemoedigd zich te richten op het bevorderen van de dialoog en participatieve toepassingen op alle niveaus van besluitvorming, zoals bijvoorbeeld via jeugdraden. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het geven en ontvangen van feedback en voorlichting aan jongeren met verschillende achtergronden. 

Er is een duidelijke trend te zien in landen met een lange-termijn traditie van jongeren-participatie in het vormgeven van belangrijke beleidsinitiatieven. Uiteindelijk worden definitieve beslissingen echter genomen door de “machthebbende”,  in de meeste gevallen volwassenen. Dit is een sector-overschrijdende uitdaging met veel uiteenlopende factoren, waarvoor acties op het systemische niveau nodig zijn.

Ons algemene doel is om jongerenwerkers de benodigde methodologie en middelen te verschaffen om jeugdleiders mondiger te maken, zodat zij effectiever  zijn in het stimuleren van de deelname van jongeren aan het beleidsvormingsproces op lokaal en nationaal niveau en uiteindelijk op EU-niveau. Door jongerenleiders mondiger te maken, ondersteunen we de beleidsdialoog bottom-up.

In termen van kwalitatieve resultaten verwacht het project te bereiken:

– betere vaardigheden van jongerenwerkers in partnerorganisaties, associate partners en daarbuiten om empowermenttrainingen te bieden aan jeugdleiders;

– betere leiderschapsvaardigheden van jeugdleiders bij het vertegenwoordigen van de stem van jongeren en het versterken van het jongerenperspectief in de gesprekken met beleidsmakers;

– meer bewustzijn van relevante belanghebbenden in partnerlanden over empowerment van jeugdleiderschap en het creëren van een effectieve dialoog tussen beleidsmakers en jongeren.

Op de lange termijn creëren de resultaten van het project een pro-actievere deelname van jeugdgemeenschappen aan beleidsvormingsprocessen. Een grotere deelname van jongeren aan beleidsvormende dialogen zal leiden tot het nemen van beleidsbeslissingen die dichter bij de behoeften van de gehele gemeenschap liggen, waardoor positieve en duurzame resultaten worden geboekt.

 
 

Dit project heeft financiering ontvangen van het ERASMMUS + PROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE, in het kader van het subsidieovereenkomstnummer: 2019-3-SI02-KA205-015282, toegekend door HET SLOVEENSE NATIONALE AGENTSCHAP, ZAVOD MOVIT.  

Share This