Partnerschap

Het project-partnerschap combineert de inspanningen van 4 organisaties uit 4 verschillende landen.

Celjski mladinski Center is een openbare non-profit organisatie. Ze zijn een organisatie die met succes zal inspelen op de behoeften van jonge mensen in de toekomst. Zij geven vorm aan de plaats voor socialiseren, entertainment, het creëren en verwerven van nieuwe vaardigheden. Hun missie is het creëren van een omgeving waar jongeren vaardigheden verwerven voor deelname aan de samenleving en zelfstandig wonen op een creatieve en leuke manier. De activiteiten van het jongerencentrum als geheel zijn gericht op het verstrekken van informatie en het stimuleren van participatie met als doel niet-formele competenties te verwerven. Het Youth Center voert jaarlijks meer dan 360 activiteiten uit, waaronder de uitvoering van internationale projecten en mobiliteitsmogelijkheden voor jongeren en omvat daarbij meer dan 10.000 jongeren.

 

De National Management School werd opgericht in 1990 en fungeert als een non-profit en non-gouvernementele organisatie op nationaal niveau in Bulgarije. NMS is een opleidingsverstrekker die zich richt op de ontwikkeling en het pilotten van innovatieve opleidingsmethoden en -benaderingen, buitenschoolse training, postdoctorale studies voor jongeren, loopbaanbegeleiding, ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en een leven-lang-leren- initiatieven. NMS zet zich actief in voor de overdracht, aanpassing en implementatie van innovaties en knowhow op verschillende gebieden van onderwijs en opleiding, met name met de nadruk op jongeren met betrekking tot het bereiken van een concurrentiepositie op de arbeidsmarkt voor professioneel en persoonlijk succes.

 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (www.best.at) werd in 1990 opgericht als een onafhankelijke Oostenrijkse organisatie voor het aanbieden van algemene opleidingen, beroepskwalificaties en loopbaandiensten. De belangrijkste activiteiten omvatten de ontwikkeling van innovatieve opleidingsprogramma’s voor jonge (+16) individuen en volwassenen, waarvan velen een achterstand hebben. Ook richten hun activiteiten zich op jongeren met een migratieachtergrond, op algemene en beroepsopleidingen, counseling & coaching en bijscholing voor werkzoekenden en werknemers. BEST is uitgegroeid tot een gecertificeerde leverancier van het ECDL European Computer Driving Licence, EBCL European Business Competence Licence en ECo-C European Communication Certificate, en biedt respectievelijke trainingen en examens aan.

 

De focus van International School Of Entrepreneurship is het ondersteunen van ondernemers om hun bedrijf op een bewuste en intuïtieve manier te starten en te laten groeien. Hun programma’s zijn gebaseerd op het combineren van bedrijfs- en managementtheorieën met intuïtieve methoden zoals bedrijfsconstellaties, energetisch werk, visualisatie, narratieve benadering en storytelling om duurzame groei in het bedrijfsleven te creëren. Ze leiden trainers en coaches van en voor zakelijke, educatieve en NGO-opleidingen op om intuïtieve methoden te gebruiken om hun trainingen en coaching te verbeteren. Bovendien begeleiden zij ook niet-gouvernementele instellingen om duurzaam en flexibel te zijn van hun subsidies.

 

 
 

Gefinancierd door de EUROPESE UNIE.

DE STEUN VAN DE EUROPESE COMMISSIE VOOR DE PRODUCTIE VAN DEZE WEBSITE VORMT GEEN GOEDKEURING VAN DE INHOUD. DE INHOUD WEERSPIEGELT ALLEEN DE STANDPUNTEN VAN DE AUTEURS. DE COMISSIE KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIG GEBRUIK VAN DE INFORMATIE EROP.

Dit project heeft financiering ontvangen van het ERASMMUS + PROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE, in het kader van het subsidieovereenkomstnummer: 2019-3-SI02-KA205-015282, toegekend door HET SLOVEENSE NATIONALE AGENTSCHAP, ZAVOD MOVIT. Medegefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie.

Share This