Priročnik projekta APEL v slovenščini

Končno je tukaj tudi slovenska različica našega težko pričakovanega priročnika! Njegov cilj je podpreti mladinske delavce pri usposabljanju za opolnomočenje sedanjih in prihodnjih mladinskih vodij. Mladinski delavci bodo z njim imeli dostop do dveh sklopov znanja:
– Teoretičnega (informativnega): metodologija zagotavlja sintezo več nedavnih konceptov na področju razvoja vodenja in povzetek ugotovitev partnerskih raziskav v Sloveniji, Bolgariji, Avstriji in na Nizozemskem.
– Praktičnega (izkustvenega): po vsakem teoretičnem delu sledijo praktične dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati pri usposabljanju ali uporabiti ločeno kot podporne dejavnosti drugim usposabljanjem.

Priročnik vsebuje sedem glavnih poglavij, ki obravnavajo različne teme, kot so opolnomočenje mladinskega vodstva, spodbujanje samozavedanja, spodbujanje sistemske ozaveščenosti, izboljšanje aktivnega poslušanja, negovanje kreativnega eksperimentiranja, spodbujanje proaktivnosti in oblikovanje strukturiranega dialoga z odločevalci politik. Vsako od podpoglavij je zasnovano tako, da na začetku nudi kratek teoretični pregled teme, ki mu sledijo konkretne praktične dejavnosti, ki jih je treba izvesti pri usposabljanju. Vsaka od dejavnosti je napisana v isti obliki z namenom, da je aktivnost uporabniku prijazna in konkretna z navodili o njenem izvajanju. Za mladinske delavce je vredno, da vsak opis dejavnosti vsebuje seznam kompetenc, ki jih ta dejavnost obravnava. Poleg tega opisi dejavnosti vsebujejo informacije o konkretnih ciljih dejavnosti, pogojih, ki jih je treba izpolniti za uspešno izvedbo, predvidenem času aktivnosti, konkretnih korakih postopka izvajanja ter tveganju in priporočilom za trenerje ter vire za nadaljnje branje.

Priročnik pa lahko uporabljate tudi skupaj z našim drugim rezultatom, Y.O.C.O. karticami, ki so prav tako na voljo v slovenskem jeziku tukaj.

Priročnik Opolnomočenje mladinskih vodij je dostopen tukaj

Previous

Next

Submit a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Share This