Želite izvedeti več o negovanju kreativnega eksperimentiranja?

Kreativno eksperimentiranje je hkrati stanje duha in metodologija za ustvarjanje in iskanje rešitev. Povezano je z dvema izrazoma, “ustvarjalnost” in “eksperimentiranje”. Ustvarjalnost pomeni sposobnost videnja določenega izziva iz različnih zornih kotov in predstaviti nestandardne, alternativne ideje za njegovo rešitev. Odvisna je od stopnje zavedanja vodje in aktivnih veščin poslušanja / opazovanja. Eksperimentiranje pomeni zajemanje načela učenja in rasti z delom. Eksperimentiranje lahko opišemo kot neprekinjen postopek preizkušanja različnih rešitev, dokler ne najdemo najustreznejše. Odvisno je od razmišljanja vodje in razumevanja storjenih napak. Eksperimentalni odnos prinaša neuspehom pozitiven pomen, saj le tega lahko vidimo kot vir dragocenih informacij za izboljšanje.

Če želite izvedeti več o negovanju kreativnega eksperimentiranja, kliknite tukaj.

Previous

Next

Submit a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Share This