Partnerstvo

Projekt združuje prizadevanja štirih organizacij iz štirih različnih držav.

Celjski mladinski center, je javna neprofitna organizacija, katere vizija je postati organizacija, ki uspešno odgovarja na potrebe mladih in oblikuje prostor za druženje, zabavo, kreativnost in pridobivanje novih znanj in kompetenc mladih iz lokalnega okolja. Njihovo  poslanstvo je ustvariti okolje, kjer mladi pridobivajo znanje in veščine za uspešno vključevanje v družbo in samostojno življenje. Dejavnosti mladinskega centra so usmerjene k nudenju informaciji in spodbujanju aktivne participacije z namenom krepitve neformalnih kompetenc. Mladinski center izvaja več kot 360 aktivnosti letno, ki vključujejo tudi izvedbo mednarodnih projektov ter priložnosti mobilnosti za mlade, pri čemer v aktivnosti vključijo več kot 10.000 mladih letno.

 

The National Management School je bila ustanovljena leta 1990 in deluje kot neprofitna in nevladna organizacija na nacionalni ravni v Bolgariji. NMS se usmerja v razvoj in izvedbo inovativnih metodologij in pristopov usposabljanj, izven šolskih usposabljanj, podiplomskih izobraževanj za mlade, kariernega svetovanja, razvoj človeških virov pobud vseživljenjskega učenja. NMS se aktivno ukvarja z prenosom, adaptacijo in izvedbo inovativnih pristopov in znanj na različna področja izobraževanj in usposabljanj, s poudarkom na mladini in izboljšanju njihove konkurenčnosti na trgu dela.

 

BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH je bil ustanovljen leta 1990, kot neodvisna avstrijska organizacija, ki zagotavlja kontinuirano usposabljanje, poklicno kvalifikacijo in karierno svetovanje. Glavne dejavnosti združujejo razvoj inovativnih usposabljanj za mlade (+16), posameznike in odrasle. Številni so depriviligirani in z migracijsko preteklostjo, pri čemer jim nudijo poklicno usposabljanje, svetovanje in mentorstvo. BEST so certificirani ponudniki ECDL (Evropsko računalniško spričevalo), EBCL (Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc) in ECO-C (Evropski komunikacijski certifikat) ter ponuja temu primerna ustrezna usposabljanja ter izpite.

 

International School of Entrepreneurship (ISE) podpira podjetnike pri rasti in razvoju podjetij na zavesten in intuitiven način. Njihovi programi temeljijo na kombinaciji podjetniških teorij z inovativnimi metodami, kot so poslovne konstelacije, energijsko delo, vizualizacija, narativni pristop z namenom trajnostnega razvoja podjetij. Usposabljajo trenerje v podjetništvu, nevladne organizacije ter formalne izobraževalne organizacije, kako uporabljati intuitivne metode z namenom izboljšanja lastnih usposabljanj. Prav tako svetujejo nevladnim organizacijam pri  trajnostnem razvoju in kako postati neodvisni od subvencij in drugih oblik podpore.

 

 
 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази страница отразява само личните виждания на нейните създатели и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект APEL, договор № 2019-3-SI02-KA205-015282 е съфинансиран по програма Еразъм+ чрез Националната агенция на Словения MOVIT.

Share This