O projektu

APEL projekt združuje trud štirih partnerjev.

Partnerstvo

Projekt združuje prizadevanja štirih organizacij iz štirih različnih držav.

Rezultati projekta

Projekt predvideva tri glavne projektne rezultate

blank

Novice

Objava nekaj zadnjih novic naših tekočih projektvo.

blank

Članki

Tukaj si lahko preberete zadnje objavljene članke.

Partnerstvo

Projekt združuje prizadevanja štirih organizacij iz štirih različnih držav.

Celjski mladinski center, je javna neprofitna organizacija, katere vizija je postati organizacija, ki uspešno odgovarja na potrebe mladih in oblikuje prostor za druženje, zabavo, kreativnost in pridobivanje novih znanj in kompetenc mladih iz lokalnega okolja. Njihovo  poslanstvo je ustvariti okolje, kjer mladi pridobivajo znanje in veščine za uspešno vključevanje v družbo in samostojno življenje. Dejavnosti mladinskega centra so usmerjene k nudenju informaciji in spodbujanju aktivne participacije z namenom krepitve neformalnih kompetenc. Mladinski center izvaja več kot 360 aktivnosti letno, ki vključujejo tudi izvedbo mednarodnih projektov ter priložnosti mobilnosti za mlade, pri čemer v aktivnosti vključijo več kot 10.000 mladih letno.

 

blank

The National Management School je bila ustanovljena leta 1990 in deluje kot neprofitna in nevladna organizacija na nacionalni ravni v Bolgariji. NMS se usmerja v razvoj in izvedbo inovativnih metodologij in pristopov usposabljanj, izven šolskih usposabljanj, podiplomskih izobraževanj za mlade, kariernega svetovanja, razvoj človeških virov pobud vseživljenjskega učenja. NMS se aktivno ukvarja z prenosom, adaptacijo in izvedbo inovativnih pristopov in znanj na različna področja izobraževanj in usposabljanj, s poudarkom na mladini in izboljšanju njihove konkurenčnosti na trgu dela.

 

blank

BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH je bil ustanovljen leta 1990, kot neodvisna avstrijska organizacija, ki zagotavlja kontinuirano usposabljanje, poklicno kvalifikacijo in karierno svetovanje. Glavne dejavnosti združujejo razvoj inovativnih usposabljanj za mlade (+16), posameznike in odrasle. Številni so depriviligirani in z migracijsko preteklostjo, pri čemer jim nudijo poklicno usposabljanje, svetovanje in mentorstvo. BEST so certificirani ponudniki ECDL (Evropsko računalniško spričevalo), EBCL (Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc) in ECO-C (Evropski komunikacijski certifikat) ter ponuja temu primerna ustrezna usposabljanja ter izpite.

 

blank

International School of Entrepreneurship (ISE) podpira podjetnike pri rasti in razvoju podjetij na zavesten in intuitiven način. Njihovi programi temeljijo na kombinaciji podjetniških teorij z inovativnimi metodami, kot so poslovne konstelacije, energijsko delo, vizualizacija, narativni pristop z namenom trajnostnega razvoja podjetij. Usposabljajo trenerje v podjetništvu, nevladne organizacije ter formalne izobraževalne organizacije, kako uporabljati intuitivne metode z namenom izboljšanja lastnih usposabljanj. Prav tako svetujejo nevladnim organizacijam pri  trajnostnem razvoju in kako postati neodvisni od subvencij in drugih oblik podpore.

 

blank
 
 

Gefinancierd door de EUROPESE UNIE.

DE STEUN VAN DE EUROPESE COMMISSIE VOOR DE PRODUCTIE VAN DEZE WEBSITE VORMT GEEN GOEDKEURING VAN DE INHOUD. DE INHOUD WEERSPIEGELT ALLEEN DE STANDPUNTEN VAN DE AUTEURS. DE COMISSIE KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIG GEBRUIK VAN DE INFORMATIE EROP.

 

Dit project heeft financiering ontvangen van het ERASMMUS + PROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE, in het kader van het subsidieovereenkomstnummer: 2019-3-SI02-KA205-015282, toegekend door HET SLOVEENSE NATIONALE AGENTSCHAP, ZAVOD MOVIT.  

 

Medegefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie.

Share This